1 Comments

Modificirajući ovaj blog engine (maštovitog imena blogengine.net), primijetio sam da nema ugrađen nikakav caching layer. Da slučajno 10-tak posjetioca bloga dnevno ne bi morali čekati učitavanje, morao sam pod hitno složiti jednostavnu klasu koju mogu upotrijebiti po potrebi bilo gdje u projektu.

Tako je nastalo ovo:

.net framework 2.0 verzija (blogengine.net je u .net 2):

public class CacheService<T> where T:class
{
  public delegate T CallbackHandler();

  public T Get(string key, CallbackHandler callback,DateTime? expiration) 
  {
    T item = HttpContext.Current.Cache[key] as T;
    if (item == null)
    {
      item = callback() as T;
      if(expiration==null)
        HttpContext.Current.Cache.Insert(key,item, null, DateTime.Now.AddMinutes(30), Cache.NoSlidingExpiration);
      else
        HttpContext.Current.Cache.Insert(key, item, null, expiration.Value, Cache.NoSlidingExpiration);
    }
    return item;
  }
}

ili .net 3/3.5 verzija [more], gdje je malo lakše raditi sa delegatima koji vračaju objekt (.net 2 ima dva "predefinirana" delegata, Action, koji je vraća ništa, i Predicate koji vraća bool vrijednost):

public class CacheService
{
  public T Get(string key, Func<T> callback,DateTime? expiration) where T:class
  {
    T item = HttpContext.Current.Cache[key] as T;
    if (item == null)
    {
      item = callback() as T;
      if(expiration==null)
        HttpContext.Current.Cache.Insert(key,item, null, DateTime.Now.AddMinutes(30), Cache.NoSlidingExpiration);
      else
        HttpContext.Current.Cache.Insert(key, item, null, expiration.Value, Cache.NoSlidingExpiration);
    }
    return item;
  }
}

Upotreba u .net 2:

CacheService<List<category>> service= new CacheService<List<category>>;
List<category> list = service.Get("cats_menu",
	delegate { return Category.Categories; }, 
	DateTime.Now.AddMinutes(5));

i u .net 3/3.5 sa lambda izrazima:

var service= new CacheService();
var list = service.Get("cats_menu",
	()=> Category.Categories, 
	DateTime.Now.AddMinutes(5));

puno ljepše u novom frameworku, zar ne?

Comments

Comment by penile cancer

As you get mature, the to locate health conditions will certainly change. Can your alcohol belly bring on medical problems?