0 Comments

sqlmigrationJedna od čestih tehnika rada sa bazom, obavezna u ozbiljnijim firmama sa programerskim timovima, ali i popularizirana u Ruby on Railsu, je izrada migracijskih skripti. Radi se o kontinuiranoj izradi skripti koje upravljaju sa shemom baze. Drugim riječima, ne smije direktno mijenjati baza, jer se time izgube informacije tko je, kada i što promijenio, nego se rade kratke skripte, i svaka se nazove ili notira datumom (timestamp-om). Da bi se baza kreirala, dovoljno je pokrenuti sve skripte.

Jedan način izrade migracijskih skripti je pisanje SQL-a unutar običnih textualnih (.sql) fajlova, koje je moguće izvršiti u SQL Management Studio, ili nekom drugom alatu. Da bi automatizirali to, pratili u kojoj je “verziji” naša baza (koja je zadnja skripta izvršena), trebati će nam neki alat. U .NET svijetu ih ima nekoliko. Svi oni rade na slični princip, stoga opisana procedura ovdje vrijedi i za ostale alate. Pokazati ću rad sa FluentMigratorom, kojega ja upotrebljavam u svojim web projektima.

Ovaj alat je C# apstrakcija nad generiranjem SQL skripti i baze podataka, što znači da se koristi fluent API za kreiranje skripti, i željeni database provider ovisno o bazi (MS SQL, MySQL, SQLite, Jet, Oracle, Postgres). Sastoji se od DLL biblioteke koja sadrži fluent API klase, i runnera, .EXE izvršne datoteke koja pokreće skripte. Runner se može pokrenuti po želji, i on će izvršiti samo skripte koje nedostaju, odnosno od zadnjeg pokretanja, jer u bazi postoji podatak o trenutnoj verziji. Također, runner je pogodan za pokretanje u sklopu build procesa.[more]

Strukturiranje projekta

Da bi runner izvršio migracijske skripte, mora mu se dati DLL koji sadrži migracije. Možda najjednostavnije je kreirati jedan class library, i u njemu držati sve migracije. Projektu je potrebni postaviti referencu na FluentMigrator.

Kreiranje migracijskih skripti

Migracija skripta je obična klasa, koja nasljeđuje Migration klasu i ima atribut sa parametrom rednog broja skripte. Primjer:

Metoda Up se pokreće kod izvršavanja i postavljanja baze na posljednju verziju, a Down se ako želimo vratiti na određeno stanje u prošlosti i poništiti promijene.

Fluent API sadrži sve potrebne metode za CREATE, DELETE, ALTER tablica, ali i dodavanje podataka u bazi i izvršavanje vanjskih skripti (dodavanje Stored procedura, …). Moguće je kreirati i indexe:

Izvršavanje skripti

Skripte se izvršavaju nad bazom pokretanjem migrate.exe datoteke, uz potrebne parametre. Spisak svih parametra je dostupan na službenim stranicama. Primjer komande:

migrate.exe /conn "Data Source=App.Web\App_Data\db.sqlite;Version=3" /db sqlite /target "App.Migrations\bin\debug\App.Migrations.dll"

U svojim projektima sam tek nedavno počeo koristiti migracijske skripte, te iako nemam neku potrebu vračanja stanja baze u stariju verziju i slično, ne moram tražiti management alat za upravljanje bazom (za SQLite u ovom slučaju), promjene su jasno vidljive iz koda, lakše je kreiranje raznih ključeva i indexa, jer svaki management alat ima specifičnosti, i rad sa bazom je ugodniji i lakši. U kompleksnijim okruženjima, testing i deployment fazama, izvršavanje migracijskih skripti je sigurno lakše od backup/restore procedure.