2 Comments

Tuple je struktura podataka možda nepoznata dijelu .NET programerske publike, ali je svakako važan dio matematičke teorije i teorije struktura podataka. Pitajte Donalda Knutha ako mi ne vjerujete! Naime, radi se o nepromjenjivoj (immutable) listi elemenata enkapsuliranih u objekt. Tuple tip podataka je dosta korišten u Pythonu, dolazi sa .NET Frameworkom 4, ali u .NET 2/3.5 se moramo sami pobrinuti napraviti ga, što je vrlo jednostavan posao.

O čemu se tu radi uopće; sjetite se TryParse metode objekta Int32:

int value=0;
bool pretvorba = Int32.TryParse(“7”, out value);
// moglo bi se pisati i ovako:
// [bool] [int] = Int32.TryParse(“7”)

TryParse vraća dva podataka, bool vrijednost koja govori dali je string uspješno parsiran, i int vrijednost parsiranog stringa. Ovo je primjer gdje se može iskoristiti Tuple, pošto s njime možemo vratiti više enkapsuliranih objekata:

Tuple<bool,int> result = Int32.TryParse(“7”); 
Assert.AreEqual(true, result.Item1); 
Assert.AreEqual(7, result.Item2);

kao se može vidjeti iz primjera, kreirali smo Tuple koji sadrži bool i int objekte, i preko propertya Item1 i Item2 im pristupamo.  Ovakvih primjera vjerojatno ima još mnogo, a meni osobno se je prvo palo na pamet kao zamjena za mnoge DTO (data transfer objects) koje moram pisati za MVC aplikaciju kada šaljem podatke iz controllera u view. Ako sam do sada morao kreirati klasu koja enkapsulira List<Articles> i string Title, sada mogu preskočiti izradu klase i samo poslati Tuple<List<Article>,string).

Glavni nedostatak ovakvog pristupa upotrebe kao DTO objekta je što se apsolutno ne zna što taj Tuple sadrži, osim tipa podatka. Prije sam imenovao varijable u DTO klasi prema opisu njihove uloge u domeni, a sada samo znam da imam tri stringa, dva integera i slično, koje pozivam preko propertya Item1, Item2, itd. Čista programerska ljenost! Stoga koliko god njegova upotreba zvuči pimamljivo, i skrati par (desetaka) minuta posla, kod imalo većih projekata može zadati glavobolje i prouzrokovati brojne bugove. Upozoreni ste!
Slijedi jednostavna implementacija Tuplea za .NET Framework 2/3.5: [more]

public class Tuple<T1> 
{ 
  public Tuple(T1 item1) 
  { 
    Item1 = item1; 
  } 

  public T1 Item1 { get; set; } 
} 

public class Tuple<T1, T2> : Tuple<T1> 
{ 
  public Tuple(T1 item1, T2 item2) 
    : base(item1) 
  { 
    Item2 = item2; 
  } 

  public T2 Item2 { get; set; } 
} 

public class Tuple<T1, T2, T3> : Tuple<T1, T2> 
{ 
  public Tuple(T1 item1, T2 item2, T3 item3) 
    : base(item1, item2) 
  { 
    Item3 = item3; 
  } 

  public T3 Item3 { get; set; } 
} 

public static class Tuple 
{ 
  public static Tuple<T1> Create<T1>(T1 item1) 
  { 
    return new Tuple<T1>(item1); 
  } 

  public static Tuple<T1, T2> Create<T1, T2>(T1 item1, T2 item2) 
  { 
    return new Tuple<T1, T2>(item1, item2); 
  } 

  public static Tuple<T1, T2, T3> Create<T1, T2, T3>(T1 item1, T2 item2, T3 item3) 
  { 
    return new Tuple<T1, T2, T3>(item1, item2, item3); 
  } 
}

i par primjera upotrebe:

Tuple<int> t1=Tuple.Create(7);
Tuple<string,int,List<Product>> t2=Tuple.Create("Naslov", repository.Count(),repository.Products);

Comments

Comment by mens sexual health

As you grow older, your current mens health issues could very well switch. May possibly some sort of draught beer digestive tract result in illnesses?